Protocol omtrent Coronavirus

Protocol inplannen afspraken DAP Wormer


I. Normale werkzaamheden en afspraken, geen risico: onze normale werkwijze
II. Aangepaste omstandigheden: o.a. 1,5 m afstand, mondkapje verplicht, 15 min consulten, max. 2 personen in wachtkamer, 1 eigenaar mee naar de spreekkamer
III. Noodomstandigheden: alleen levensbedreigende spoed laten komen, overige contacten uitstellen
IV. Alleen paraveterinair aanwezig, bij zieke dierenarts en geen vervanging mogelijk
V. Volledig gesloten: mogelijk bij volledige Lock Down door de overheid

Momenteel werken we dus op Protocol II. Daarmee is het goed mogelijk om te werken. We kunnen de noodzakelijke zorg blijven bieden en daarmee ook de bedrijfsschade door omzetverlies beperken


Wat te doen bij ziekte medewerkers

1) Bij geringe klachten en er is voldoende vervanging: Blijf thuis, we hanteren protocol II
2) Bij geringe klachten en onvoldoende vervanging: Wel werken, draag beschermende kleding, we hanteren protocol III
3) Bij hevige klachten (o.a. hoesten, koorts en benauwdheid): Niet werken, ook niet als er geen vervanging is.
a. Ben je dierenarts, dan gaat protocol IV in werking omdat er alleen een paraveterinair aanwezig is
b. Ben je assistente, dan proberen we in protocol III te blijven zover dat lukt. De dierenarts zal assistente taken overnemen op de praktijk.


Bij optie 1 en 2 ben je niet echt ziek, dus worden er zoveel mogelijk thuis werkzaamheden verricht. Denk hierbij aan het overnemen van de telefoon, het doen van bestellingen o.i.d., maken van informatievoorziening voor onze klanten of het bijwerken van het praktijkhandboek. Daar waar het lukt ondersteun je thuis het team wat in de praktijk bezig is.

Sorry, comments are closed for this post.

Share