075 – 820 02 65 | Voor spoedgevallen na 18.00 uur en in het weekend: 020 - 740 06 00
Selecteer een pagina

Privacy statement Dierenartspraktijk Wormer

 

Dierenartspraktijk Wormer is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Dierenartspraktijk Wormer beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Welke gegevens verzamelen wij van de u en waarvoor gebruiken wij die?

  • Naam : Voor contact over uw huisdier en administratie
  • Adres, postcode, woonplaats : Voor contact over uw huisdier per post en administratie
  • Telefoonnummers : Voor contact over uw huisdier en administratie
  • E-mailadres : Voor facturen, medische informatie over uw huisdier, nieuwsbrief en oproepen van bijvoorbeeld vaccinatie of het huisdierenzorgplan
  • Geboortedatum : Alleen indien nodig voor betalingen (Zorgplan of incasso)

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Wij bewaren al deze gegevens gedurende 7 jaar na uw laatste bezoek aan onze kliniek.

Waar worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens bewaren wij uitsluitend in ons Praktijk Management Systeem van Idexx Animana. Met dit bedrijf hebben wij een zogeheten bewerkersovereenkomst, zodat ook zij discreet met gegevens om gaan. Idexx Animana garandeert een veilige opslag van uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenartspraktijk Wormer verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenartspraktijk Wormer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen, zolang dat binnen onze wettelijke verplichtingen mogelijk is. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens sturen naar info@dapwormer.nl. Dierenartspraktijk Wormer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact?

Indien u vragen heeft over de wet AVG of heeft u een suggestie verzoeken wij u een mail te sturen naar info@dapwormer.nl. Wij zorgen niet alleen goed voor uw dier, maar zorgen er ook voor dat uw gegevens bij ons in vertrouwde handen zijn!