Mijn reu wel of niet castreren?

Laat ik mijn reu wel of niet castreren en vanaf wanneer kan dat?

Iedere hondeneigenaar met een reu in huis komt een keer voor de keuze: laat ik hem castreren of niet?

Een keuze die vaak niet makkelijk is. Hoewel de ingreep niet zo groot is, brengen we een gezond dier liever niet onder narcose. Daar moet wel een reden voor zijn. Bovendien kun je een castratie niet even ‘uitproberen’, want een chirurgische castratie is definitief.
Castratie van de reu is letterlijk en figuurlijk een gevoelig onderwerp.
Er zijn een aantal redenen waarom castratie wenselijk kan zijn, zoals:
o Dominant gedrag naar andere honden of mensen toe.
o Overmatig en ongewenst seksueel gedrag, zoals veelvuldig rijden op andere honden of tegen mensen aan.
o Onvruchtbaar maken van de reu om ongewenste dracht, ongewenst snuffelgedrag op straat en terugkerende en hardnekkige voorhuidontsteking te voorkomen.
o Andere medische problemen, zoals testikeltumoren of prostaatproblemen voorkomen.

Chirurgie is onomkeerbaar!dog
Vroeger was de enige manier om een reu te castreren een chirurgische ingreep. Hierbij worden de beide testikels van de reu operatief verwijderd. De ingreep is, door de verwijdering van beide testikels, definitief en dus onomkeerbaar. Na de operatie is het dier nog zeer korte tijd in staat nakomelingen te verwekken. Het duurt namelijk even voordat de reu niet meer vruchtbaar is, omdat de testosteronconcentratie in het bloed langzaam afneemt. Daarna stopt de spermaproductie.

Tijdelijke castratie is nu mogelijk
Sinds 2008 is in Nederland een alternatief voor chirurgische castratie beschikbaar. Dit alternatief bestaat uit een implantaat dat, net als een identificatiechip, met een naald onder de huid wordt ingebracht. Het kleine staafvormige implantaat geeft een voortdurende lage dosering hormoon af wat effect heeft op de productie van de geslachthormonen van de reu. Het implantaat zorgt namelijk voor een remming van de productie van deze hormonen met als gevolg een tijdelijke onvruchtbaarheid. Er zijn twee varianten verkrijgbaar. Eén die minstens 6 maanden werkt (met een uitloop naar 12 maanden bij individuen) en één met een dubbele dosering die minstens 12 maanden werkt (met een uitloop naar 24 maanden bij individuen).

Effecten implantaat
Voorafgaand aan de remming vindt een kortdurende stimulatie plaats, waardoor de testosteronconcentratie in het bloed kan stijgen. De stimulatie kan al optreden binnen 1-2 uur nadat het implantaat is toegediend. Bij de meeste honden merkt u hier niets van. Sommige reuen kunnen bijvoorbeeld wat drukker worden en (nog meer) typisch reuengedrag laten zien.
Bij het merendeel van de reuen daalt het testosteron na 9-21 dagen echter fors tot onder het vruchtbaarheidsniveau. Bij gebruik van het langwerkende implantaat kan dit langer duren, tot soms 45 dagen.

Zonder testosteron wordt ook de aanmaak van nieuwe spermacellen geremd en het libido (‘geslachtsdrift’) onderdrukt. De hond wordt daarmee onvruchtbaar en krijgt minder interesse in het vrouwelijk geslacht. Deze onvruchtbaarheid wordt bereikt vanaf 6-9 weken na de eerste behandeling. Bij het langwerkende implantaat wordt onvruchtbaarheid bereikt vanaf 8-12 weken na implantatie. Behandelde honden dienen daarom de eerste 9 (respectievelijk 12) weken na de behandeling weggehouden te worden van loopse teefjes. Sommige honden worden rustiger en minder dominant wanneer het testosteron is gedaald. Net als bij een chirurgische castratie hoeft dit echter niet altijd zo te zijn. In het algemeen geldt dat het blokkeren van testosteron niet altijd tot (de gewenste) effecten hoeft te leiden. Niet alle gedrag is testosteron gerelateerd! Zo blijft ongeveer 27,3% van de chirurgisch gecastreerde honden nog steeds seksueel gedrag vertonen en dekken soms nog een loopse teef. Hetzelfde percentage kan worden verwacht bij toediening van het implantaat. Dekgedrag hoeft dus niets met seksueel gedrag te maken te hebben, maar kan bijvoorbeeld ook optreden door dominant gedrag of door minder toereikende voeding. Het is goed daar vooraf bij stil te staan en u uitgebreid voor te laten lichten door uw dierenarts.

Het implantaat is volledig oplosbaar een verdwijnt na verloop van tijd uit het lichaam. Het is hiermee mogelijk geworden een reu tijdelijk te castreren. De werkzaamheid van het middel is te controleren doordat de testikels van de reu na enkele weken (tot maanden, dit wisselt per reu) in grootte zullen afnemen, gemiddeld met ongeveer 30%. De duur van de onvruchtbaarheid is afhankelijk van de individuele gevoeligheid van het dier voor de werkzame stof, maar duurt minstens 6 of 12 maanden. Als het implantaat is uitgewerkt zal de testosteronconcentratie langzaam stijgen en komen reuengedrag en vruchtbaarheid weer langzaam terug. Toch wordt het gebruik bij fokreuen afgeraden, omdat niet is bewezen wanneer en of de vruchtbaarheid weer volledig terug keert. Dit verschilt echt van reu tot reu.

Share