075 – 820 02 65 | Voor spoedgevallen na 18.00 uur en in het weekend: 020 - 740 06 00
Selecteer een pagina

In huis plassen

De in huis plassende katkat in huis plassen

Er zijn twee vormen van in huis plassen van katten, namelijk het sproeien van urine en het daadwerkelijk plassen in huis.

Sproeien gebeurt tegen een verticaal oppervlak en is voor katten volkomen normaal gedrag en een belangrijk communicatiemiddel binnen het territorium. De houding die de kat aanneemt is anders dan bij normaal plassen, bij sproeien staat de kat en bij plassen zit hij gehurkt. Katten gaan vaak sproeien als ze geslachtsrijp worden. kat sproeienZij geven hierbij feromonen af om aan te geven dat ze bereid zijn tot paren. Ook gecastreerde of gesteriliseerde katten kunnen sproeien, maar doen dit minder vaak en vaker buitenshuis als routine langs de rand van het territorium. Als katten onzeker en gestrest zijn, kan het sproeigedrag verergeren. Als er te veel katten in een huis aanwezig zijn kan het sproeigedrag toenemen. Hoeveel katten teveel is, is per leefsituatie en per kat verschillend. Sproeien binnenshuis, is meestal een symptoom van onrust in het kattenleven. Vaak gaat dit samen met overmatig krabben, angstigheid en daadwerkelijke onzindelijkheid. Als een kat sproeit is het allereerst belangrijk deze te castreren of steriliseren. Wanneer dat niet helpt is het nodig eventuele stressfactoren aan te pakken.

Echte onzindelijkheid van urine kan verschillende oorzaken hebben. Allereerst moeten eventuele medische problemen worden uitgeslotkat cystitisen door een bezoek te plegen aan de dierenarts. Bij een blaasontsteking kan een kat vele kleine plasjes in huis doen en als een kat heel veel moet plassen door bijvoorbeeld een nierprobleem of suikerziekte kan het zijn dat een kat ook in huis gaat plassen. Ook kan een kat in huis gaan plassen als hij dement wordt of zich om een andere reden niet lekker voelt.

Als er geen kattenbak aanwezig is en de kat heeft om wat voor reden dan ook geen behoefte naar buiten te gaan (denk aan slecht weer, angst voor de buurkat etc), dan kan een kat natuurlijk ook in huis gaan plassen. Een belangrijke oorzaak voor onzindelijkheid bij de kat is stress. Voorbeelden van stress bij de kat zijn: elke mogelijke verandering in en om het huis (verhuizing, baby erbij, verplaatsing van meubels, andere huisdieren erbij), andere katten in huis, andere katten die door het kattenluik naar binnen komen en andere katten die voor het raam zitten.

kattenbak met dekselHet kan ook zijn dat de kattenbak niet geschikt is voor deze kat, problemen hieromtrent kunnen bijvoorbeeld zijn: te klein, vervelend deurtje waardoor de kat de omgeving niet in de gaten kan houden, kap erop wat niet prettig kan zijn, onprettige bodembedekking, vlak naast het voer- of waterbakje, naast de wasmachine, op een andere onprettige plaats of een vervelende geur. Ook kan het zo zijn dat de kat weggejaagd wordt door een andere kat en daardoor niet meer naar de bak kan of durft. Katten kunnen het ook onprettig vinden om op dezelfde bak te plassen als te poepen.

Daarom is het vooral in probleemsituaties nodig van alles voor de katten in huis steeds de aantal-katten-+1-regel te hanteren, dat wil zeggen voor 2 katten 3 bakken (en 3 slakattenbak zonder dekselapplaatsen, voerbakjes, krabmogelijkheden etc) en de bakken vervolgens op verschillende goed toegankelijke en rustige plaatsen in huis te zetten (dus niet allemaal naast elkaar). Verder is het verstandig een bak met kap en één zonder neer te zetten en verschillende soorten korrels te proberen, zodat de kat zelf kan kiezen wat hij het prettigst vindt. Ook is het belangrijk de bakken heel vaak schoon te maken, want een kat vindt het vaak erg vervelend om op een vieze bak te gaan. Het is verstandig geen sterk ruikende schoonmaakmiddelen te gebruiken voor de bak. De bak met bleekwater schoonmaken is een goede optie, daar katten hier vaak graag overheen plassen (dus niet gebruiken voor de plasplaatsen).

De bevuilde plekken in huis dienen wel goed schoongemaakt te worden, anders kan de kat deze plekken als vaste plasplaats blijven gebruiken. Het is mogelijk hiervoor een biologisch afwasmiddel (Biotex groen) te gebruiken of een speciaal middel, zoals Urine-Off™, wurineoff kataarmee de urineresten worden verwijderd. Soms is het echter nodig een stuk tapijt of meubelstuk te vervangen. Als een kat op één specifieke plaats sproeit is het mogelijk deze plaats (tijdelijk) ontoegankelijk te maken, door er bijvoorbeeld een meubel op te plaatsen of deze kamer af te sluiten. Ook is het mogelijk aluminiumfolie te plaatsen op deze plekken, het is voor een kat heel vervelend hierop te plassen. Katten vinden het vaak prettig op kussen of het bed te plassen waar wasverzachter is gebruikt, stop dus met het gebruik van wasverzachter.

Ongeacht wat de oorzaak van de onzindelijkheid is, het heeft in geen geval zin om de kat te straffen voor wat hij gedaan heeft! Dit is een totaal zinloze aanpak, aangezien een kat dit niet begrijpt omdat hij in zijn oogpunt niets verkeerds heeft gedaan. Daarnaast zal een gestreste kat hier alleen maar meer stress van ondervinden.

Het is belangrijk te proberen de stress aan te pakken, bijvoorbeeld door feliwayferomonen verdampers (Feliway®)in het stopcontact te plaatsen en eventueel daarnaast nog feromonenspray te gebruiken op plaatsen waar de kat veel komt. Indien mogelijk moet de oorzaak van de stress worden weggenomen, bijvoorbeeld door het weghalen van een kattenluikje of blinderen van de onderste gedeelten van de ramen indien een kat stress van buurkatten ondervindt. Bij hele erge stress is het tevens mogelijk met medicatie te behandelen.

Indien al deze tips u niet verder helpen, is het verstandig een gedragstherapeut te raadplegen. Deze deskundige komt bij u thuis om het probleem verder te analyseren en een op uw situatie toegespitst plan op te stellen. Als het zelfs dan niet lukt weer een prettige leefsituatie te creëren, is het misschien verstandig een ander (rustiger) huis voor de kat te zoeken.